Görsel Tasarım

    İletişim teknolojilerinin gelişmesi ve bilgisayar bilimleri ile iletişim alanının kesişmesi, çoklu ortamların gelişmesini hızlandırmış, sonucunda çoklu ortamlar iletişim disiplini içinde, farklı bir alan olarak ortaya çıkmıştır. Birçok iletişim biçiminin bir araya getirildiği bu alanın ürünleri; web sayfaları, etkileşimli CD ve DVD’ler, üç boyutlu sanal dünyalar başta olmak üzere pek çok şekilde günlük yaşamın içine girmiş durumdadır. Görsel Tasarımı bu kapsamda, iletişimin yanı sıra sanat disiplinine de hakim, bilgisayar temelli iletişim teknolojilerini en iyi biçimde kullanarak, ses ve görüntü çerçevesinde video, fotoğraf, ses, yazı, grafik, 2 ve 3 boyutlu tasarım ve animasyon ile etkileşim tasarımına hakim ve bunları bir potada eriterek ileti tasarlamayı amaçlamaktadır. Sanat disiplininden destek alan uygulamaya yönelik çalışmalarla projeyi tasarım ve üretim yönünden geliştirmeyi amaçlarken bir yandan da, projelere ve ortama daha eleştirel bir gözle bakabilmesi için ortam ve ürününün sanatsal, kültürel ve toplumsal çevre içindeki konumunu da irdelemesini sağlamaya çalışmaktadır.

Hizmetlerimiz